بازارلیست

ویدئوهای آموزشی ۹۰ ثانیه ای

نود ثانیه، پایگاه ویدئوهای آموزشی برای نوجوانان است. این ویدئو‌ها در زمینه های مختلف تولید شده و بعضی از آن‌ها رایگان و بعضی دیگر مبلغ دار هستند.
  • ویژگی‌ها: طراحی سایت
  • نشانی: 90sanieh.com