هم‌آوری

وب سایت هم‌آوری

هم‌آوری شبکه تواندی‌های فنی متخصصین کشور است. در این شبکه متخصصین می‌توانند خدمات و محصولات فناورانه و بعضا دانش‌بنیان خود را عرضه کنند
از کارکردهای دیگر این شبکه درخواست‌های انجام پروژه‌های فناورانه است به این صورت که صنایع و تولیید کنندگان نیازمندی‌های فنی خود را در قالب یک پروژه اعلام می‌کنند و اعضای شبکه می‌توانند با عقد قرارداد، آن پروژه را به انجام برسانند.
  • ویژگی‌ها: طراحی سایت
  • نشانی: hamavari.com